Báo giá catalogue A4 đứngCác khổ kích thước đứng: (20.5 x 21 - 20,5 x 25 - 20,5 x 28 - 20,5 x 29,5 - 19 x 27 - 16 x 23) cm

 


 
- Giá trên chưa bao gồm phí thiết kế, chỉnh sửa file , vận chuyển, 10 % tiền thuế VAT
- In giấy bìa C300, thì sẽ cộng thêm 200 đ/ tờ A3
- In giấy bìa C200, thì sẽ trừ thêm 200 đ/ tờ A3
- In giấy bìa C300, thì sẽ cộng thêm 200 đ/ tờ A3
- Cán bìa 2 mặt, thì sẽ cộng thêm 1.000 đ/ quyển

 

Những điều bạn cần biết