Bảng báo giá catalogue A4Số trang 100 cuốn 200 cuốn 300 cuốn 500 cuốn 1.000 cuốn 2.000 cuốn > 2.000 cuốn
08 trang 26.000 15.000 11.000 8.000 5.500 4.300 liên hệ
12 trang 38.000 21.000 15.000 10.000 6.500 5.000 liên hệ
16 trang 47.000 26.500 19.000 12.000 7.500 5.500 liên hệ
20 trang 57.000 32.000 22.000 14.800 9.000 6.800 liên hệ
24 trang 66.000 36.000 25.000 17.000 10.500 7.800 liên hệ
28 trang 75.000 41.000 28.500 19.000 12.000 8.900 liên hệ
32 trang 83.000 46.000 32.000 21.000 13.500 10.000 liên hệ

  • Thời gian giao hàng 3 - 7 ngày.
  • Gia công trên hệ thống dây chuyền liên hoàn
  • Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%
  • Lưu ý: Báo giá có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ HOTLINE 024.668.69.666 để được báo giá tốt nhất
 

Những điều bạn cần biết